DRUGI DZIEŃ ZWIEDZANIA ZWKiO

Skąd się bierze woda? Oczywiście z kranu! A skąd woda w kranie? Oczywiście z wodociągów!

Dzisiaj (19.03.2024 r.) dzieci z klasy 1-3  ze Szkoły Podstawowej w Modle oraz z klasy  I A ze Szkoły Podstawowej w Gromadce mogły się dowiedzieć skąd bierze się  woda w kranie. Zostały oprowadzone po miejscach, które mało kto widział. Zapoznały się z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody w Gromadce oraz na własne oczy zobaczyły jak przebiega proces oczyszczania ścieków od momentu dotarcia do oczyszczalni do ostatniego etapu, kiedy oczyszczone i bezpieczne dla środowiska opuszczają oczyszczalnię.

Dzieci, które dzisiaj odwiedziły ZWKiO w Gromadce w ramach kampanii edukacyjnej   związanej z przypadającym na 22 marca  Światowym Dniu Wody po zakończeniu zwiedzania naszych obiektów uczestniczyły, w krótkich warsztatach pod hasłem: „Wodę kochamy  więc ją oszczędzamy”.

Dziękujemy wychowawcom za przybycie i zapoznanie się wraz z dziećmi jak wygląda nasza codzienna praca. Czekamy na kolejne grupy zwiedzających.

Kierownik ZWKiO

Edyta Mioduszewska-Kidoń

Wodę kochamy wiec ją oszczędzamy

KLASA I A SZKOŁA PODSTAWOWA W GROMADCE

 

KLASA I-III SZKOŁA PODSTAWOWA W MODLE