Dzień: 2024-03-06

Więcej o: Komunikat dotyczący odczytów wodomierzy – I kw. 2024 r.

Komunikat dotyczący odczytów wodomierzy – I kw. 2024 r.

Uprzejmie informuję, iż w dniu 7 marca 2024 r. odbędzie się odczyt wodomierzy prowadzony przez pracowników ZWKiO w miejscowości Pasternik i Motyle.

Przypominam  o obowiązku wpuszczenia inkasenta w celu odczytu i kontroli poprawności pracy wodomierza.

W przypadku nieobecności właściciela proszę o kontakt z ZWKiO celem ustalenia terminu dokonania odczytu.

O terminach spisów w kolejnych miejscowościach będę sukcesywnie informować. Ponadto w przypadku wystąpienia awarii wskazany termin może ulec nieznacznej zmianie, o czym także poinformuję.

Kierownik ZWKiO

Edyta Mioduszewska-Kidoń

Więcej o: KOMUNIKAT Z DNIA 06.03.2024 R.

KOMUNIKAT Z DNIA 06.03.2024 R.

Informuję, iż przerwy w dostawie wody oraz w odbiorze ścieków w dniu 06.03.2024 r. wynikają z awarii sieci energetycznej na terenie gminy Gromadka.

Są to przyczyny niezależne od ZWKiO jednakże dokładamy wszelkich starań aby zminimalizować uciążliwości spowodowane ww. awarią. Ścieki są odbierane z niedziałających przepompowni wozem asenizacyjnym. Ponadto na oczyszczalni ścieków oraz za Stacji Uzdatniania w Gromadce działają agregaty prądotwórcze.

Kierownik ZWKiO

Edyta Mioduszewska-Kidoń