KOMUNIKAT Z DNIA 06.03.2024 R.

Informuję, iż przerwy w dostawie wody oraz w odbiorze ścieków w dniu 06.03.2024 r. wynikają z awarii sieci energetycznej na terenie gminy Gromadka.

Są to przyczyny niezależne od ZWKiO jednakże dokładamy wszelkich starań aby zminimalizować uciążliwości spowodowane ww. awarią. Ścieki są odbierane z niedziałających przepompowni wozem asenizacyjnym. Ponadto na oczyszczalni ścieków oraz za Stacji Uzdatniania w Gromadce działają agregaty prądotwórcze.

Kierownik ZWKiO

Edyta Mioduszewska-Kidoń