INFRASTRUKTURA

Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków Zakład realizuje za pomocą:

  • Stacji Uzdatniania Wody w m. Gromadka,
  • Stacji uzdatniania Wody w m. Krzyżowa,
  • 2 studni głębinowych w m. Gromadka,
  • 3 studni głębinowych w m. Różyniec,
  • oczyszczalni ścieków w Gromadce,
  • zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gromadka, Borówki, Osła, Różyniec, Nowa Kuźnia, Krzyżowa o dł. 69,65 km,
  • zbiorczej sieci wodociągowej w m. Gromadka, Borówki, Osła, Różyniec, Krzyżowa, Modła, Nowa Kuźnia, Pasternik, Patoka, Motyle, Wierzbowa odł. 71,820 km.