GALERIA ZDJĘĆ

Oczyszczalnia ścieków w Gromadce

Budynek administracyjny

Budynek techniczno-socjalny

Stacja Uzdatniania Wody w m. Gromadka

Stacja Uzdatniania Wody w m. Krzyżowa