Dzień: 2021-07-22

Więcej o: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W GROMADCE

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W GROMADCE

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce korzystając z dotacji z Gminy Gromadka sukcesywnie prowadzi inwestycje rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gromadka. W okresie od kwietnia do maja 2021 r. Zakład zrealizował następujące inwestycje:
1) Budowa sieci wodociągowej – przejście pod drogą z przesunięciem hydrantu – w ul. Polnej w m. Gromadka na odcinku o łącznej długości 200 m. Kwota inwestycji 58 414,57 zł. brutto.2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej w m. Gromadka na odcinku o łącznej długości 200 m. Koszt inwestycji 79 976,65 zł. brutto.

Wykonawcą ww. zadań było Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych „MELIOBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogrodźcu.
Wykonane inwestycje mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców gminy Gromadka. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscach, w których wcześniej przedmiotowych sieci nie było da możliwość podłączenia do nowo wybudowanych mediów kilkunastu kolejnych budynków.