Miesiąc: lipiec 2021

Więcej o: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W GROMADCE

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ I KANALIZACYJNEJ W GROMADCE

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce korzystając z dotacji z Gminy Gromadka sukcesywnie prowadzi inwestycje rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy Gromadka. W okresie od kwietnia do maja 2021 r. Zakład zrealizował następujące inwestycje:
1) Budowa sieci wodociągowej – przejście pod drogą z przesunięciem hydrantu – w ul. Polnej w m. Gromadka na odcinku o łącznej długości 200 m. Kwota inwestycji 58 414,57 zł. brutto.2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Spokojnej w m. Gromadka na odcinku o łącznej długości 200 m. Koszt inwestycji 79 976,65 zł. brutto.

Wykonawcą ww. zadań było Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych „MELIOBUD” Sp. z o.o. z siedzibą w Nowogrodźcu.
Wykonane inwestycje mają na celu poprawę jakości życia mieszkańców gminy Gromadka. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscach, w których wcześniej przedmiotowych sieci nie było da możliwość podłączenia do nowo wybudowanych mediów kilkunastu kolejnych budynków.

Więcej o: KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW WSI KRZYŻOWA, OSŁA, RÓŻYNIEC

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW WSI KRZYŻOWA, OSŁA, RÓŻYNIEC

Od godz. 20.00 w dniu 12 lipca 2021 r. do godz. 07.00 w dniu 13 lipca 2021 r. prowadzone będą prace na Stacji Uzdatniania Wody w Krzyżowej, w związku z powyższym mogą wystąpić przerwy w dostawie wody.
Za wszelkie utrudnienia w korzystaniu z sieci wodociągowej przepraszamy.