Dzień: 2023-10-06

Więcej o: NOWY POJAZD SSĄCO-PŁUCZĄCY DLA ZWKIO W GROMADCE

NOWY POJAZD SSĄCO-PŁUCZĄCY DLA ZWKIO W GROMADCE

Zatkana kanalizacja, niedrożna rura, problem z odpływem  nie jest  już straszne dla Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce. Gmina Gromadka realizując zadanie pod nazwą: „Modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Gromadka”, w procedurze przetargu nieograniczonego, po raz kolejny zwiększyła tabor pojazdów dla ZWKiO w Gromadce o zakup fabrycznie nowego wyprodukowany w 2023 r. pojazdu ssąco-płuczącego typu WOKO.

Zakup nowoczesnego pojazdu specjalnego to kolejny krok w rozwój ZWKiO. To pierwszy pojazd tego typu na wyposażeniu przedsiębiorstwa. Samochód przeznaczony będzie głównie do okresowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej, ciśnieniowego udrożniania kanałów, usuwania zanieczyszczeń i osadów ze studzienek kanalizacyjnych oraz do czyszczenia przepompowni. Ponadto pojazd ten umożliwi pracownikom Zakładu szybką reakcję na awarie oraz właściwy poziom utrzymania i konserwacji posiadanej infrastruktury kanalizacyjnej.

Pojazd kosztował 2 078 700,00 zł. Dostarczyła go spółka GAMON TRUCKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą przy ul. Sosnowej 5, 44-203 Rybnik.