Miesiąc: październik 2023

Więcej o: KOMUNIKAT Z DNIA 20.10.2023 R.

KOMUNIKAT Z DNIA 20.10.2023 R.

KOMUNIKAT Z DNIA 20.10.2023 R. DLA MIESZKAŃCÓW WSI

GROMADKA, BORÓWKI, MODŁA, PATOKA, NOWA KUŹNIA, WIERZBOWA, PASTERNIK, MOTYLE

W dniach 24 i 25 października  2023 r. (wtorek i środa) od godz. 07.00 do godz. 15.00 mogą wystąpić przerwy  w dostawie wody. 

Związane to będzie z prowadzonymi przez ZWKiO pracami na sieci wodociągowej w m. Gromadka oraz pracami prowadzonymi przez Tauron na terenie Oczyszczalni i Stacji Uzdatniania Wody w  m. Gromadka.

Za wszelkie utrudnienia w korzystaniu z sieci wodociągowej przepraszamy.

 

Kierownik ZWKiO w Gromadce                                                                                                  

/- /Edyta Mioduszewska-Kidoń

Więcej o: NOWY POJAZD SSĄCO-PŁUCZĄCY DLA ZWKIO W GROMADCE

NOWY POJAZD SSĄCO-PŁUCZĄCY DLA ZWKIO W GROMADCE

Zatkana kanalizacja, niedrożna rura, problem z odpływem  nie jest  już straszne dla Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce. Gmina Gromadka realizując zadanie pod nazwą: „Modernizacja infrastruktury wodno – kanalizacyjnej w Gminie Gromadka”, w procedurze przetargu nieograniczonego, po raz kolejny zwiększyła tabor pojazdów dla ZWKiO w Gromadce o zakup fabrycznie nowego wyprodukowany w 2023 r. pojazdu ssąco-płuczącego typu WOKO.

Zakup nowoczesnego pojazdu specjalnego to kolejny krok w rozwój ZWKiO. To pierwszy pojazd tego typu na wyposażeniu przedsiębiorstwa. Samochód przeznaczony będzie głównie do okresowego czyszczenia sieci kanalizacyjnej, ciśnieniowego udrożniania kanałów, usuwania zanieczyszczeń i osadów ze studzienek kanalizacyjnych oraz do czyszczenia przepompowni. Ponadto pojazd ten umożliwi pracownikom Zakładu szybką reakcję na awarie oraz właściwy poziom utrzymania i konserwacji posiadanej infrastruktury kanalizacyjnej.

Pojazd kosztował 2 078 700,00 zł. Dostarczyła go spółka GAMON TRUCKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  z siedzibą przy ul. Sosnowej 5, 44-203 Rybnik.