Dzień: 2022-04-21

Więcej o: WYKONANIE WIZUALIZACJI PRZEPOMPOWNI W M. NOWA KUŹNIA.

WYKONANIE WIZUALIZACJI PRZEPOMPOWNI W M. NOWA KUŹNIA.

W miesiącu marcu 2022 r. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce korzystając z dotacji z Gminy Gromadka zrealizował zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Wykonanie wizualizacji SCADA dla sześciu istniejącej przepompowni w  m. Nowa Kuźnia”. Przedmiotem inwestycji było wykonanie  wizualizacji SCADA sześciu istniejących przepompowni w m. Nowa Kuźnia wraz z wpięciem do systemu monitoringu znajdującego się w ZWKiO w miejscowości Gromadka.

Koszt wykonania inwestycji 29 881,02 zł. brutto.

Wykonawca robót: Andrzejem Kiełbasa prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą NordBase Andrzej Kiełbasa z siedzibą przy ul. Krakusa 6, 33-101 Tarnów.

Inwestycja miała na celu zapewnienie ciągłości i bezawaryjnego odbioru ścieków od mieszkańców. Monitoringu pracy pompowni bardzo ułatwia pracę pracownikom ZWKiO i pomaga minimalizować koszty. Konserwator oczyszczalni  w czasie rzeczywistym obserwuje pracę pomp. Na bieżąco odczytuje alarmy np. związane z suchobiegiem i/lub przelaniem i odpowiednio szybko na nie reaguje zdalnie sterując pracą urządzenia i/lub wysyłając fachową pomoc. Wprowadzenie systemu monitoringu w m. Nowa Kuźnia pozwala na zachowanie ciągłości pracy systemu pompowego, szybszą reakcję na występowanie sytuacji awaryjnych oraz komfort jej użytkowników.