Dzień: 2022-04-01

Więcej o: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. OSŁA.

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. OSŁA.

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce korzystając z dotacji z Gminy Gromadka w listopadzie 2021 r. zrealizował budowę sieci wodociągowej w m. Osła na odcinku o łącznej długości 200 m. Koszt inwestycji 36 190,50 zł. brutto.
Wykonawcą ww. zadań było Hubert Sychowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hydra System Hubert Sychowicz z siedziba w m. Buczyna 6/1, 59-160 Radwanice.

Wykonana inwestycja ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców gminy Gromadka. Budowa sieci wodociągowej da możliwość podłączenia do nowo wybudowanej sieci kilkunastu budynków.