Miesiąc: kwiecień 2021

Więcej o: WYNIKI KONKURSU NA LOGO

WYNIKI KONKURSU NA LOGO

Miło nam poinformować o wyniku konkursu na logo Zakładu Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce. Wygrało logo zaprojektowane przez Oliwię Świca.

Ponadto w konkursie wyróżnione zostały prace trzech osób. Są to: 

1) Aleksandra Dąbrowska,

2) Natalii Hucał,

 

3) Jakub  Bartoszewski.

Serdecznie gratulujemy i dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie.

 

Więcej o: FERUJEMY NIEODPŁATNIE OSADY ŚCIEKOWE

FERUJEMY NIEODPŁATNIE OSADY ŚCIEKOWE

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce oferuje właścicielom gospodarstw rolnych zlokalizowanych na terenie gminy Gromadka:

bezpłatną dostawę ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych,

bezpłatne badania gruntów, na których osady ściekowe będą stosowane,

– bezpłatne indywidualne  ustalenie dawkowania osadu,

– udostępnienie szczegółowych wyników badań osadów oraz gruntów.

Osad powstaje w procesie technologicznym oczyszczania ścieków na oczyszczalni w m. Gromadka. Podlega systematycznym badaniom sanitarnym i chemicznym wykonywanym przez laboratorium akredytowane.  Osad jest bezpieczny pod względem sanitarnym, a jego konsystencja umożliwia rozprowadzenie go na powierzchni rolnej przy użyciu sprzętu rolniczego.

Osady ściekowe są szczególnie przydatne w rolnictwie pod uprawy zbóż, do rekultywacji terenów, użyźniania nieużytków i pod uprawę roślin przeznaczonych do produkcji kompostu. Nie mogą być jedynie wprowadzane do gleby podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi (np. owoców i warzyw).

Efektem stosowania osadów będzie zwyżka plonów i oszczędności finansowe na zakupie nawozów.

Rolników zainteresowanych nawożeniem gruntów osadem z Oczyszczalni Ścieków w Gromadce prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 75-738-23-22.

Więcej o: KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW WSI GROMADKA, BORÓWKI, MODŁA, PATOKA, WIERZBOWA, PASTERNIK, NOWA KUŹNIA, MOTYLE

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW WSI GROMADKA, BORÓWKI, MODŁA, PATOKA, WIERZBOWA, PASTERNIK, NOWA KUŹNIA, MOTYLE

W dniach 21 – 22 kwietnia 2021 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 prowadzone będą prace na Stacji Uzdatniania Wody w Gromadce, w związku z powyższym mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody.
Po zakończeniu ww. prac w ramach profilaktyki mającej na celu zapobiegniecie skażeniu bakteriologicznemu woda podawana do sieci będzie dezynfekowana podchlorynem sodu przez okres ok. 21 dni.
Dopuszczalna zawartość chloru wolnego nie przekroczy dopuszczalnego stężenia 0,3 mg/l, jednakże może być wyczuwalna przez konsumentów.
Za wszelkie utrudnienia w korzystaniu z sieci wodociągowej przepraszamy.