KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW WSI GROMADKA, BORÓWKI, MODŁA, PATOKA, WIERZBOWA, PASTERNIK, NOWA KUŹNIA, MOTYLE

W dniach 21 – 22 kwietnia 2021 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 prowadzone będą prace na Stacji Uzdatniania Wody w Gromadce, w związku z powyższym mogą wystąpić czasowe przerwy w dostawie wody.
Po zakończeniu ww. prac w ramach profilaktyki mającej na celu zapobiegniecie skażeniu bakteriologicznemu woda podawana do sieci będzie dezynfekowana podchlorynem sodu przez okres ok. 21 dni.
Dopuszczalna zawartość chloru wolnego nie przekroczy dopuszczalnego stężenia 0,3 mg/l, jednakże może być wyczuwalna przez konsumentów.
Za wszelkie utrudnienia w korzystaniu z sieci wodociągowej przepraszamy.