22 MARCA ŚWIATOWY DZIEŃ WODY

Zapraszamy do wzięcia udziału we wspólnej inicjatywy Zakładu Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce, Szkoły Podstawowej w Gromadce na pływalni „Dolnośląski Delfinek” oraz Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Gromadce. Szczegóły na załączonym plakacie