Dzień: 2023-12-21

Więcej o: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. PASTERNIK.

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. PASTERNIK.

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce korzystając z dotacji z Gminy Gromadka w czerwcu 2023 r. zrealizował rozbudowę sieci wodociągowej  Ø 125 w m. Pasternik na odcinku o łącznej długości 117,1 m.  Koszt inwestycji 89 544,28 zł. brutto.

Wykonawcą ww. zadań było Hubert Sychowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hydra System Hubert Sychowicz z siedziba w m. Buczyna 6/1, 59-160 Radwanice.

Wykonana inwestycja ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców gminy Gromadka. Budowa sieci wodociągowej da możliwość podłączenia do nowo wybudowanej sieci kilku budynków.