Dzień: 2023-05-16

Więcej o: OFERUJEMY NIEODPŁATNIE OSADY ŚCIEKOWE

OFERUJEMY NIEODPŁATNIE OSADY ŚCIEKOWE

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce oferuje właścicielom gospodarstw rolnych zlokalizowanych na terenie gminy Gromadka:

bezpłatną dostawę ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych,

bezpłatne badania gruntów, na których osady ściekowe będą stosowane,

– bezpłatne indywidualne  ustalenie dawkowania osadu,

– udostępnienie szczegółowych wyników badań osadów oraz gruntów.

Osad powstaje w procesie technologicznym oczyszczania ścieków na oczyszczalni w m. Gromadka. Podlega systematycznym badaniom sanitarnym i chemicznym wykonywanym przez laboratorium akredytowane.  Osad jest bezpieczny pod względem sanitarnym, a jego konsystencja umożliwia rozprowadzenie go na powierzchni rolnej przy użyciu sprzętu rolniczego.

Osady ściekowe są szczególnie przydatne w rolnictwie pod uprawy zbóż, do rekultywacji terenów, użyźniania nieużytków i pod uprawę roślin przeznaczonych do produkcji kompostu. Nie mogą być jedynie wprowadzane do gleby podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi (np. owoców i warzyw).

Efektem stosowania osadów będzie zwyżka plonów i oszczędności finansowe na zakupie nawozów.

Rolników zainteresowanych nawożeniem gruntów osadem z Oczyszczalni Ścieków w Gromadce prosimy o kontakt telefoniczny pod nr. 721 520 005 lub emailem: e.kidon@gromadka.pl.