KOMUNIKAT Z DNIA 07.12.2022 R.

Informuję, iż rozpoczęliśmy kwartalny odczyt wodomierzy, który jest połączony z inwentaryzacją infrastruktury wodomierzowej na terenie gminy Gromadka. Inkasent nie tylko dokonuje samego odczytu, ale także sprawdza poprawność odczytów podawanych telefonicznie, stan wodomierza i instalacji, a także legalizację wodomierzy.

Inkasent dokonujący odczytu wodomierza jest uprawniony do wejścia na teren posesji. W związku z powyższym proszę o udostępnienie pracownikowi ZWKiO wodomierzy. W przypadku nieobecności domowników, pracownik ZWKiO w Gromadce zostawi na posesji karteczkę z informacją i numerem telefonu, celem skontaktowania się i umówienia na inny termin odczytu i sprawdzenia wodomierza.

Kierownik ZWKiO w Gromadce

Edyta Mioduszewska-Kidoń