Aktualności

Więcej o: WYKONANIE WIZUALIZACJI PRZEPOMPOWNI W M. NOWA KUŹNIA.

WYKONANIE WIZUALIZACJI PRZEPOMPOWNI W M. NOWA KUŹNIA.

W miesiącu marcu 2022 r. Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce korzystając z dotacji z Gminy Gromadka zrealizował zadanie inwestycyjne pod nazwą: „Wykonanie wizualizacji SCADA dla sześciu istniejącej przepompowni w  m. Nowa Kuźnia”. Przedmiotem inwestycji było wykonanie  wizualizacji SCADA sześciu istniejących przepompowni w m. Nowa Kuźnia wraz z wpięciem do systemu monitoringu znajdującego się w ZWKiO w miejscowości Gromadka.

Koszt wykonania inwestycji 29 881,02 zł. brutto.

Wykonawca robót: Andrzejem Kiełbasa prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą NordBase Andrzej Kiełbasa z siedzibą przy ul. Krakusa 6, 33-101 Tarnów.

Inwestycja miała na celu zapewnienie ciągłości i bezawaryjnego odbioru ścieków od mieszkańców. Monitoringu pracy pompowni bardzo ułatwia pracę pracownikom ZWKiO i pomaga minimalizować koszty. Konserwator oczyszczalni  w czasie rzeczywistym obserwuje pracę pomp. Na bieżąco odczytuje alarmy np. związane z suchobiegiem i/lub przelaniem i odpowiednio szybko na nie reaguje zdalnie sterując pracą urządzenia i/lub wysyłając fachową pomoc. Wprowadzenie systemu monitoringu w m. Nowa Kuźnia pozwala na zachowanie ciągłości pracy systemu pompowego, szybszą reakcję na występowanie sytuacji awaryjnych oraz komfort jej użytkowników.

Więcej o: ŻYCZENIA WIELKANOCNE

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Zdrowych, pogodnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości
Świąt Wielkanocnych.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań
w gronie rodziny i wśród przyjaciół
życzy
Kierownik ZWKiO wraz z pracownikami

 

Więcej o: ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. OSŁA.

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ W M. OSŁA.

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce korzystając z dotacji z Gminy Gromadka w listopadzie 2021 r. zrealizował budowę sieci wodociągowej w m. Osła na odcinku o łącznej długości 200 m. Koszt inwestycji 36 190,50 zł. brutto.
Wykonawcą ww. zadań było Hubert Sychowicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Hydra System Hubert Sychowicz z siedziba w m. Buczyna 6/1, 59-160 Radwanice.

Wykonana inwestycja ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców gminy Gromadka. Budowa sieci wodociągowej da możliwość podłączenia do nowo wybudowanej sieci kilkunastu budynków.