Dzień: 2024-07-10

Więcej o: KOMUNIKAT Z DNIA 10.07.2024 R.

KOMUNIKAT Z DNIA 10.07.2024 R.

Szanowni Państwo,

w związku z panującą suszą oraz zwiększonym poborem wody, ZWKiO w Gromadce zwraca się do mieszkańców miejscowości: Borówki, Gromadka, Modła, Patoka, Pasternik, Nowa Kuźnia, Wierzbowa, Motyle z prośbą o ograniczenie poboru oraz oszczędne i racjonalne korzystanie z wody pochodzącej z wodociągu gminnego do czasu poprawy sytuacji pogodowej.

        Prosimy o wykorzystywanie wody pitnej z sieci wodociągowej wyłącznie do celów bytowych i powstrzymanie się od zużycia wody do innych celów. W szczególności do podlewania ogródków przydomowych, napełniania basenów oraz mycia samochodów.

        Brak reakcji ze strony odbiorców może skutkować czasowym zakłóceniem dostaw wody na terenie ww. miejscowości.

 

Kierownik ZWKiO w Gromadce

Edyta Mioduszewska-Kidoń