NOWY SAMOCHÓD DLA POTRZEB SŁUŻB WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH.

W marcu 2022 r. ZWKiO w Gromadce z dotacji z budżetu Gminy Gromadka zakupił fabrycznie nowy samochód marki Renault Express VAN dla potrzeb służb wodno – kanalizacyjnych.

Samochód wykorzystywany będzie do nadzorowania i eksploatacji sieci wod. – kan. na terenie Gminy Gromadka, konserwacji przepompowni ścieków i usuwania awarii.

Obecnie Zakład posiada w eksploatacji 71,82 km sieci wodociągowej;  69,65 km sieci kanalizacyjnej oraz 27 szt. przepompowni, dwie Stacje Uzdatniania Wody, jedną Hydrofornię, a także jedną oczyszczalnię ścieków.

Zakład do tej pory nie posiadał samochodu osobowego,  jego zakup znacznie ułatwił prowadzenie prac oraz wpłynął na polepszenie komfortu pracy pracowników przedsiębiorstwa.

Samochód Renault został zakupiony za kwotę 82 459,00 zł. brutto.