PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2022

Przedmiot zamówienia: ZAKUP KOPARKO – ŁADOWARKI

Przewidywany termin wszczęcia postępowania: TRZECI KWARTAŁ

plan zamówień