KOMUNIKAT Z DNIA 08.11.2021 R.

Komunikat dla mieszkańców wsi: Gromadka, Borówki, Modła, Patoka, Pasternik, Wierzbowa, Nowa Kuźnia, Motyle.
Informujemy, iż mamy awarię na studniach w m. Gromadka. Podjęte są prace naprawcze.
Za utrudnienia w korzystaniu z sieci wodociągowej przepraszamy.