Dzień: 2021-03-05

Więcej o: KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW WSI KRZYŻOWA, OSŁA, RÓŻYNIEC.

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW WSI KRZYŻOWA, OSŁA, RÓŻYNIEC.

Od dnia 04.03.2021 r. prowadzone są prace na studniach w m. Różyniec zasilające Stację Uzdatniania Wody w Krzyżowej, w związku z powyższym mogą wystąpić czasowe utrudnienia w dostawie wody.
Za wszelkie utrudnienia w korzystaniu z sieci wodociągowej przepraszamy.