Komunikat z 27 lipca 2020 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bolesławcu informuje, że w badaniach jakości wody z wodociągu publicznego Gromadka – SUW Gromadka, wykryto przekroczenie wskaźnikowych parametrów mikrobiologicznych – liczby bakterii grupy coli. Woda nie nadaje się do spożycia.

Trwają prace mające na celu przywrócenie jakości wody.

Więcej informacji – pełna treść komunikatu (format PDF)