Kolejna inwestycja realizowana przez ZWKiO

miniatura

Zakład Wodociągów, Kanalizacji i Oczyszczania w Gromadce korzystając z dotacji celowej od gminy Gromadka zrealizował inwestycję pod nazwą: „Montaż studni wodomierzowych na istniejących sieciach wodociągowych w gminie Gromadka”. W ramach inwestycji zlecono wykonanie trzech studni wodomierzowych w miejscowościach: Gromadka, Modła i Wierzbowa.

Studnie wykonano z kręgów betonowych, w których zainstalowano na sieci dystrybucyjnej wodomierze sprężone z zaworem sprężynowym, zasuwy odcinające klinowe oraz filtry siatkowe. Zastosowane wodomierze posiadają szeroki zakres pomiarowy – od minimalnego strumienia objętości wodomierza bocznego do maksymalnego strumienia objętości wodomierza głównego, co pozwoli w sposób ciągły gromadzić dane na temat rozbiorów wody.

Zamontowana armatura w studniach pomiarowych daje możliwość podzielenia sieci dystrybucji na odcinki, co pozwala na precyzyjny pomiar i kontrolę zużycia wody na poszczególnych odcinkach sieci wodociągowej dając możliwość szybszego wykrycia wycieków wody, a także umożliwia otwarcie i/lub zamknięcie przepływu wody tylko na danym odcinku rurociągu a nie na całej sieci.

Zastosowane rozwiązanie powinno zapewnić lepszą ciągłość dostawy wody dla mieszkańców gminy oraz przyczynić się do zmniejszenia strat w sieci wodociągowej.