KOMUNIKAT Z DNIA 04.09.2020 r. DLA MIESZKAŃCÓW WSI: BORÓWKI, GROMADKA, MODŁA, WIERZBOWA, PASTERNIK, PATOKA, NOWA KUŹNIA, MOTYLE

W związku z wyłączeniem z eksploatacji jednej ze studni głębinowych w m. Gromadka i prowadzonymi na niej pracami modernizacyjnymi w okresie od 05.09.2020 do 18.09.2020 mogą występować czasowe przerwy w dostawie wody.

Za wszelkie utrudnienia w korzystaniu z sieci wodociągowej przepraszamy.